Εθνάρχου Μακαρίου 14, 12132 Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

Ακροπόλεως 52, Περιστέρι 12131 | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΛΟΙΠΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Επίλυση και αντιπροσώπευση διαδικαστικών θεμάτων μεταξύ φυσικών προσώπων και Διοίκησης 

Η ASD μπορεί να ανταποκριθεί στις περίπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των συνεργατών με υπηρεσίες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός επιχειρηματικού τομέα.Η φορολογική επιβάρυνση, αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης. Πριν από κάθε επιχειρηματική ενέργεια, υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι φορολογικές συνέπειες για την επιχείρηση. 


"Όλοι οι πελάτες μας δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες
αλλά σίγουρα έχουν την ίδια αξία για εμάς"


ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
Σύνταξη δηλώσεων Κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα
Ιδιωτικά Συμφωνητικά
Διαδικασίες για αποφυγή Διπλής Φορολόγησης
Φορολογικός Εκπρόσωπος
Ρευματοδότηση Ακινήτου
Οικοδομικά ένσημα
Έκδοση Tελών Kυκλοφορίας
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( πχ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, κα)
Μισθωτήρια Συμβόλαια
Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου

Για εμάς δεν υπάρχουν μικροί ή μεγάλοι πελάτες σε όλους οφείλουμε να παρέχουμε τις σωστές λύσεις σε κάθε πρόβλημα και επιθυμία τους 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500