Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σίγουρα βήματα σε μεταβαλλόμενα 
συνεχώς μονοπάτια

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Έχετε ερωτήσεις και δεν έχετε λάβει απαντήσεις;

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει οικονομικά στοιχεία. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών, που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και τον έγκυρο σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής.


"Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία ASD Οικονομικοί Σύμβουλοι είναι η ευελιξία, η σωστή οργανωτική υποδομή, η απόλυτη εχεμύθεια και η διασφαλισμένη μέσω του ISO 9001:2008 ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της"


ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
Εγγραφές σε Επιμελητήρια, εκδόσεις πιστοποιητικών
Παραμετροποίηση MyData
Τήρηση θεωρημένης αποθήκης
Επεξεργασία και υποβολή περιοδικών – προσωρινών δηλώσεων
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών
Δηλώσεις Ακινήτων (Περιουσιολογιου, ΦΜΑ)
Προετοιμασία φακέλου νομιμοποιητικών εγγράφων για τράπεζες κλπ
Σύνταξη καταστατικών, πρακτικών, μισθωτηρίων, συμφωνητικών
Εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις
Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
Τήρηση αναλυτικής λογιστικής
Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, βάση των δημοσιονομικών κανόνων
Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat)
Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
Ηλεκτρονικές διεκπεραιώσεις (MyBusinessSupport, Gov.gr κλπ)

Για μας κάθε περίπτωση είναι μοναδική
Προσεγγίζουμε με μεθοδικότητα τις παραμέτρους κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου και οι λύσεις
που προτείνουμε σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη μας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500