Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βέλτιστες λύσεις
για ξεχωριστές ανάγκες

Σας φοβίζει το ασταθές φορολογικό περιβάλλον στην χώρα μας; Επικοινωνήστε μαζί μας με ένα μόνο κλικ.

Tο εξειδικευμένο Φοροτεχνικό τμήμα της ASD βασισμένο στην εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών του, παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον που η νομολογία αλλάζει διαρκώς, τα στελέχη της ASD με βάση την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του κάθε πελάτη, συμβάλλουν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των φορολογικών θεμάτων.


Σκοπός μας είναι μέσα από την συνεργασία μας να δομούνται σχέσεις αμφίδρομης εμπιστοσύνης που θα συμβάλλουν στην δημιουργία ισχυρών διαχρονικών βάσεων


ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Ορθολογική χρήση εκπεστέων δαπανών
Σύνταξη ταμειακών ροών και προϋπολογισμών.
Ανάλυση και μελέτη δαπανών - κόστους
Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξης
Προετοιμασία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
Συμβουλευτική επί φορολογικών, εμπορικών θεματων
Πλήρης οικονομική ανάλυση επιχειρήσεων, οικονομικοί δείκτες, μηνιαία αποτελέσματα, πρόβλεψη αποτελεσμάτων – άμεσων φόρων.
Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
Κοστολόγηση εμπορευμάτων, παραγόμενων προϊόντων
Εκπροσώπηση σε Οικονομικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ κλπ)
Συμβιβασμοί,προσφυγές, διαπραγματεύσεις

Όλοι οι πελάτες μας δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες
αλλά σίγουρα έχουν την ίδια αξία για εμάς


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500