Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

OUTSOURCING
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

H ανάθεση του τμήματος λογιστηρίου σε εμάς, συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, καλύτερη επιχειρηματική λειτουργία και οργάνωση, και επικέντρωση στους τομείς ζωτικής σημασίας. Επιπροσθέτως, μια εταιρία μπορεί μέσω του outsourcing να δοκιμάζει, να ενσωματώνει και να χρησιμοποιεί στις εργασίες της, καινοτόμες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες, αξιοποιώντας τη συνεργασία με την εταιρία μας, κάτι που δύσκολα θα συνέβαινε αν η μικρομεσαία επιχείρηση αναλάμβανε να πραγματοποιήσει εσωτερικά τις ίδιες εργασίες.


"Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας θα σας βοηθήσει να οργανώσετε
τις οικονομικές διεργασίες της επιχείρησή σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις"


• Οικονομική, Λογιστική, Διοικητική υποστήριξη φορέων του Ιδιωτικού, Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ.η οποία περιλαμβάνει

Λογιστικές Οικονομικές Υπηρεσίες :

Εξειδικευμένες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες :
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Τμήματος Λογιστηρίου
Προϋπολογισμός - Δημοσιονομική παρακολούθηση & αναφορές
Παρακολούθηση Κοστολόγησης- Παραγωγής
Υπηρεσίες Υποστήριξης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και υπηρεσιών μισθοδοσίας

Διοικητικές Υπηρεσίες :

Υποστήριξη Προμήθειων και Δημοσίων Συμβάσεων
Υποστήριξη Διοικητικών διαδικασιών

H ανάθεση του τμήματος λογιστηρίου σε εμάς, συνεπάγεται
εξοικονόμηση χρόνου, περιορισμό των λειτουργικών εξόδων


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500