Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ

Χρειάζεστε την υποστήριξη κάποιου έμπειρου συνεργάτη μας. Αποκτήστε πρόσβαση με ένα κλικ.

H ASD σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά όλα τα πιθανά ζητήματα που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Η εμπειρία των 30 ετών που διαθέτουμε σε απλούς και σύνθετους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε υπόθεσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις και την στρατηγική ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης.


Ανταποκρινόμαστε στις πολύπλοκες απαιτήσεις των πελατών μας με ταχύτητα, και προσπαθούμε πάντα να ξεπερνάμε τις προσδοκίες τους.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και εν γένει Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο
Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού
Επεξεργασία και υποβολή περιοδικών – προσωρινών δηλώσεων
Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (συναλλαγές ομίλων-transferpricing
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Παροχή νομικής υποστήριξης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους, στο φορολογικό δίκαιο, δικηγόρους για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο
Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
Τήρηση αναλυτικής λογιστικής
Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων
Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat)

Σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους
εξειδικευόμαστε στην υποστήριξη φυσικών και νομικών πρόσωπων


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500