Εθνάρχου Μακαρίου 14, 12132 Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

Ακροπόλεως 52, Περιστέρι 12131 | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Η τήρηση των προθεσμιών
είναι τρόπος ζωής

Έχετε ερωτήσεις για μισθολογικά θέματα; Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τμήμα μας με ένα κλικ

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί με σκοπό  να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος της επιχείρησης σας. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με στόχο την μείωση κόστους για την επιχείρηση, καθώς και την εκτύπωση όλων των απαραίτητων σχετικών εντύπων.ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Απογραφή εταιριών σε ΕΦΚΑ
Εγγραφή SEPENET
ΑΠΔ, Καταστάσεις ενσήμων, καταβολές εισφορών, ασφαλιστικές ενημερότητες
Υπολογισμός ΕΜΕ
Προετοιμασία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
Εκπροσώπηση σε Διοικητικές Υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ κλπ)
Ενστάσεις, προσφυγές σε ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ κλπ
Προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργαζομένων, ελευθ. επαγγελματιών
Έκδοση μισθοδοσίας, μισθοδοτικών καταστάσεων, βεβαιώσεων αποδοχών
Διαχείριση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
Υπολογισμός μισθολογικού κόστους
Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κλπ
Προετοιμασία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση ασφαλιστικών/ εργατικών ελέγχων
Συμβουλευτική επί εργατικών, ασφαλιστικών θεμάτων

Πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας
με στόχο την μείωση κόστους για την επιχείρηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500