Ακροπόλεως 47, Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρειάζεστε την υποστήριξη κάποιου έμπειρου συνεργάτη μας. Αποκτήστε πρόσβαση με ένα κλικ.

H ASD σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά όλα τα πιθανά ζητήματα που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Η εμπειρία των 30 ετών που διαθέτουμε σε απλούς και σύνθετους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε υπόθεσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις και την στρατηγική ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης.


Ανταποκρινόμαστε στις πολύπλοκες απαιτήσεις των πελατών μας με ταχύτητα, και προσπαθούμε πάντα να ξεπερνάμε τις προσδοκίες τους.


Υποστήριξη Προμήθειων και Δημοσίων Συμβάσεων

Υποστήριξη στην διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων (ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών, εφαρμογή θεσμικού πλαισίου, έλεγχος δικαιολογητικών, αποστολή επιστολών προς υποψήφιους αναδόχους κλπ.)
Υποστήριξη στην ανάρτηση διαγωνιστικών τευχών στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Υποστήριξη στη σύνταξη Συμβάσεων αναδόχων
Νομική υποστήριξη

Υποστήριξη Διοικητικών διαδικασιών

Υπηρεσίες ανάπτυξης και Διοικητικής Υποστήριξης δράσεων και δραστηριοτήτων
Παροχή γενικής Διοικητικής υποστήριξης
Γραμματειακή υποστήριξη
Οργάνωση επικοινωνίας στις Διοικητικές διαδικασίες
Αρχειοθέτηση εγγράφων και διαχείριση αλληλογραφίας
Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, σε Διευθύνσεις Οικονομικού, Διοικητικού, Πληροφορικής

Σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους
εξειδικευόμαστε στην υποστήριξη φυσικών και νομικών πρόσωπων


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει

+30 210 5788500