Εθνάρχου Μακαρίου 14, 12132 Περιστέρι | Τηλ: +30 210 5788500

Ακροπόλεως 52, Περιστέρι 12131 | Τηλ: +30 210 5788500

 Σόλωνος 39, Κολωνάκι | Τηλ: +30 2103618414

Σε τι Πλεονεκτούμε 

Η μεγάλη εμπειρία, οι γνώσεις και η εξειδίκευση όσον αφορά την διοίκηση αλλά και την οικονομική - λογιστική υποστήριξη στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα σε νέες συνεργασίες και νέα project.

Οικονομική, Λογιστική, Διοικητική υποστήριξη φορέων Δημοσίου
και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ.

Η ASD έχει ήδη πολυετείς, σημαντικές και επιτυχημένες συνεργασίες σε φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Συμμετέχουμε, υποστηρίζουμε και υλοποιούμε έργα, πάντα με άξονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σε τομείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Με αίσθημα ευθύνης και στόχο την σωστή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η ASD παρέχει Οικονομική, Λογιστική, Διοικητική υποστήριξη φορέων Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ.η οποία περιλαμβάνει:

-Λογιστικές Οικονομικές Υπηρεσίες
-Διοικητικές Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Σίγουρα βήματα σε μεταβαλλόμενα συνεχώς μονοπάτια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Υποστήριξη φυσικών και νομικών πρόσωπων