8:00-21:00
info@asd-sa.gr
+30 2105788500

Νέα

διαρκής ενημέρωση

Μικροοφειλέτες- Κατασχέσεις- Προστασία της περιουσίας τους

Βάση των διατάξεων των 7 και 9 άρθρων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 356/1974) καθώς επίσης και 48 άρθρου παρ. 1 (Ν. 4174/2013) ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να επιδιώξει της είσπραξη όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ακόμα και όταν η οφειλή βρίσκεται στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων επέρχεται αυτοδικαίως αναγκαστική εκχώρηση της χρηματικής απαίτησης στο Δημόσιο το οποίο θα είναι ο πλέον δικαιούχος αυτής.

Με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.201 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Ειδικότερα όταν πρόκειται για κατασχέσεις που βρίσκονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30Α του Ν. 356/1974 δεν επιβάλλεται κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύφους πενήντα 50 ευρώ, και, εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32 του Ν. 356/1974, τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 31 παρ. 2 του Ν. 356/1974, οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός (σχετική η ΠΟΛ.1109/14.4.2014).

Σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 31 παρ. 1, εδ. ε του Ν. 356/1974, εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ.

Το αναγκαστικό μέτρο της κατάσχεσης ακινήτων ρυθμίζεται στα άρθρα 35 επ. του Ν.356/1974. Ειδικότερα, στο άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 356/1974 ορίζεται ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση ακινήτου και να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Με την ΠΟΛ.1055/12.5.2010 επισημάνθηκε ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος για μη έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού εντός των ανωτέρω προθεσμιών μεταξύ άλλων και όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και το οποίο καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία του οποίου δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή Φ.Μ.Α. ως πρώτης κατοικίας.

ΠΗΓΗ: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27345

Leave a Reply